KUR'AN HERYERDE

Kuran Her Yerde eserinin amacı ;
Siz kardeşlerimizden gelen birçok mesaj üzerine, bu eseri ortaya çıkarma ihtiyacı hissettik. Bilinir ki, kimi insanlar duyarak ezberleme yeteneğine yani duyusal zekaya sahiptir. Kendimizden de tecrübe ettiğimiz üzere bizde aynı şekilde düşündük ve işe koyulduk. Eserimizin ilk baskısı 1000 adet olmak üzere basıldı. Aslında ikinci baskıyı hiç düşünmemiştik, lakin farkettik ki esere talep devam etmekte.
Ve talep üzerine eser yeniden basıldı. Rabbimizden niyazımız odur ki, inşallah istifadeli olur, olmaya da devam eder.

Toplam (47)
Ayet'el Kürsü 01:32 Bakara Sûresi 255. Ayet
Amenerrasulu 02:26 Bakara Sûresi 285. ve 286. Ayet
Yasin Sûresi 17:32 36. Sûre
Fetih Sûresi 15:29 48. Sûre
Hucurât Sûresi 10:13 49. Sûre
Rahman Sûresi 12:22 55. Sûre
Vakıa Sûresi 12:38 56. Sûre
Haşr Sûresi 00:37 59. Sûre
Cum'a Sûresi 04:54 62. Sûre
Mülk Sûresi 08:31 67. Sûre
Nebe' Sûresi 05:47 78. Sûre
Nâziât Sûresi 04:17 79. Sûre
Abese Sûresi 03:57 80. Sûre
Tekvir Sûresi 02:59 81. Sûre
İnfitâr Sûresi 02:47 82. Sûre
Mutaffifin Sûresi 05:46 83. Sûre
İnşikak Sûresi 03:23 84. Sûre
Bürûc Sûresi 03:37 85. Sûre
Târık Sûresi 01:47 86. Sûre
A'lâ Sûresi 01:49 87. Sûre
Gâşiye Sûresi 02:40 88. Sûre
Fecr Sûresi 04:46 89. Sûre
Beled Sûresi 02:50 90. Sûre
Şems Sûresi 02:00 91. Sûre
Leyl Sûresi 02:31 92. Sûre
Duhâ Sûresi 02:09 93. Sûre
İnşirâh Sûresi 01:06 94. Sûre
Tin Sûresi 01:08 95. Sûre
Alak Sûresi 02:10 96. Sûre
Kadir Sûresi 01:21 97. Sûre
Beyyine Sûresi 03:10 98. Sûre
Zilzâl Sûresi 01:27 99. Sûre
Adiyat Sûresi 01:33 100. Sûre
Kâria Sûresi 01:25 101. Sûre
Tekâsür Sûresi 01:19 102. Sûre
Asr Sûresi 00:50 103. Sûre
Hümeze Sûresi 01:17 104. Sûre
Fil Sûresi 01:01 105. Sûre
Kureyş Sûresi 00:59 106. Sûre
Mâûn Sûresi 01:10 107. Sûre
Kevser Sûresi 00:39 108. Sûre
Kâfirûn Sûresi 01:13 109. Sûre
Nasr Sûresi 00:48 110. Sûre
Tebbet Sûresi 00:52 111. Sûre
İhlas Sûresi 00:33 112. Sûre
Felâk Sûresi 00:48 113. Sûre
Nâs Sûresi 01:01 114. Sûre
Kur'an Heryerde Osman Bostancı